«От того, как будет чувствовать себя ребенок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь его дальнейший путь к знаниям».
В.А.Сухомлинский

ДОКУМЕНТАЦИЯ ГПД


Зміст сторінки

 1. Документація ГПД
 2. Орієнтовний режим роботи ГПД
 3. Планування роботи ГПД
 4. Пам'ятка вихователеві ГПД
 5. Організація та проведення самопідготовки
 6. Правила, обов'язкові для всіх
ДОКУМЕНТАЦІЯ ГПД 
 1. Режим дня (затверджений директором).
 2. Календарно-тематичний план.
 3. План вихователя (щоденний).
 4. Журнал ГПД.
 5. Зошит щодо наступності роботи вчителя-вихователя.
 6. Графік провітрювання.
 7. Положення про ГПД .
 8. Посадова інструкція вихователя ГПД
 9. Журнал реєстрації з безпеки життєдіяльності у загальноосвітньому навчальному закладі.

 ОРІЄНТОВНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ ГПД 
   Відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01) для першокласників, які відвідують групи продовженого дня, необхідно організувати щоденний 1,5-годинний денний відпочинок (сон), а також не менше ніж 1,5-годинну прогулянку на свіжому повітрі.
         
          Режим дня для учнів 1-х класів (приблизний)
 • 11.45 - 13.20 - прийом дітей; заняття за інтересами; відпочинок на свіжому повітрі (спортивні ігри, забави).
 • 13.20 - 13.30 - підготовка до обіду.
 • 13.30 - 14.00 - обід.
 • 14.00 - 15.20 - відпочинок (сон);
 • 15.20 - 15.30 - туалет, прибірання;
 • 15.30 - 15.45 - полуденок;
 • 15.45 - 16.45 - розвивальні заняття; дидактичні ігри; прогулянка; індивідуальні консультації;
 • 16.45 - 17.00 - інструктаж з ТБ, супровід дітей до виходу зі школи; праця з батьками.
     

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ГПД 
 1. Календарно-тематичне планування.
 2.  Щоденне планування.
Структура календарно-тематичного планування
 1. Аналіз роботи ГПД за минулий рік.
 2. Мета та завдання на наступний рік.
 3. Основні напрями діяльності ГПД.
 4. Індивідуальна робота з учнями.
 5. Робота з батьками.

ПАМ'ЯТКА ВИХОВАТЕЛЕВІ ГПД  
        1.Прийом дітей:
а) бесіда з учителями:
      - перевірка відвідування;
      - самопочуття, поведінка, навчання дітей;
      - особливості домашнього завдання;
б) корекція планів.
       2. Початок роботи:
а) прийом приміщення групи;
б) ознайомлення дітей із планом на день;
в) проведення індивідуальних та групових бесід з дітьми.
        3. Прогулянка:
а) організація провітрювання приміщень під час прогулянки;
б) стеження за одягом дітей;
в) ознайомлення з планом прогулянки;
г) бесіда "Правила поведінки під час прогулянки";
д) організація спостережень за погодою, змінами в природі;
е) організація спортивної години;
є) організація ігор за вибором дітей;
ж) підбиття підсумків прогулянки.
       4. Організація харчування:
а) організація чергування в їдальні;
б) перевірка чистоти рук, рушників;
в) проведення бесід щодо поведінки в їдальні;
г) контроль за дотриманням правил поведінки в їдальні.
        5. Організація та проведення розвиваючих занять:
а) спостереження за підготовкою робочих місць;
б) дотримання правил проведення ;
в) контроль за виконанням.
        6. Завершення роботи групи:
а) стеження за зборами дітей;
б) стеження за прибиранням приміщення.
в) ознайомлення батьків із проблемами дітей;


ОБОВ'ЯЗКИ ВИХОВАТЕЛЯ ГПД
1. Прийом групи

 • Перевірка санітарного стану приміщення (повітряно-санітарний режим)
 • Дізнатися думку вчителів про самопочуття, поведінці та успішності дітей за першу половину дня
 • Перевірка за документами відвідуваності
 • Знайомство з проханнями дітей батьків
 • Прийом повідомлень старости або чергового про відвідуваність, особливостях домашніх завдань
 • Повідомлення дітям плану на день
 • Внесення корективи в план на день

2. Організація харчування

 • Організувати чергування в їдальні
 • Перевірити чистоту рук
 • Провести двохвилинну етичну бесіду
 • Стежити за поведінкою дітей в їдальні
 • Стежити за організованим відходом дітей з їдальні

3. Відпочинок на повітрі

 • Організувати прибирання і провітрювання приміщень
 • Простежити за одяганням дітей та їх одягом (сушка одягу)
 • Розповісти план відпочинку
 • Дати завдання і визначити обов'язки
 • Вести спостереження за самопочуттям дітей
 • Проводити індивідуальні та групові бесіди
 • Підвести підсумки відпочинку

4. Проведення виховних заходів в приміщенні

 • Розповісти план
 • Стежити за участю дітей у проведенні заходів
 • Дати оцінку активності учнів
 • Провести розбір заходи

5. Підготовка до виконання домашніх завдань

 • Забезпечити провітрювання і вологе прибирання приміщень
 • Простежити за готовністю робочого місця і розміщенням дітей
 • Забезпечити групу наочними посібниками і дидактичним матеріалом

6. Самопідготовка

 • Підготувати на дошці виписку з щоденника про домашнє завдання по класах
 • Розповісти порядок виконання домашнього завдання, регламент про використання наочних посібників, схем, таблиць підручника, про чітке і акуратному виконанні домашнього завдання, про самостійність і самоконтролі
 • Провести тренувальний опитування пройденого матеріалу на уроці
 • Забезпечити самостійне, серйозне і ділове ставлення учнів до виконання домашнього завдання
 • Своєчасно надавати допомогу слабким учням
 • Організувати контроль за діяльністю учнів
 • Використовувати види контролю за діяльністю учнів при самопідготовці: контроль вихователів - слабкі і передові учні
 • Підвести підсумки самопідготовки і виставити оцінки деяким учням за старанність
 • Інформувати вчителів класу про хід і результати самопідготовки
 • Розмовляти з батьками з навичок самопідготовки

7. Завершення роботи

 • Призначити чергових на наступний день
 • Простежити за прибиранням класу, ігротеки
 • Розповісти план роботи на наступний день
 • Простежити за станом змінного одягу і вжити заходів про акуратному її зберіганні
 • Простежити в гардеробі за одяганням дітей


ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ САМОПІДГОТОВКИ 
( для учнів 2-4 класів)
Завдання самопідготовки
 1. Закріпити навики самостійної роботи.
 2. Виховувати в учнів організованість, зібраність, дисциплінованість, самостійність.
 3. Формувати позитивне ставлення до навчання, здібність своєчасно, у відповідний термін виконувати домашнє завдання.
 4. Навчити користуватися довідковою літературою, словниками.
Основні структурні елементи самопідготовки
 1. Організація початку самопідготовки.
 2. Підготовка до самостійної роботи.
 3. Самостійна робота дітей.
 4. Самооцінка, взаємоперевірка, оцінка роботи.
 5. Підбиття підсумків роботи.
Методика проведення самопідготовки
      Самопідготовка проводиться в один і той же час. Під час самопідготовки не дозволяється відвідувати заняття гуртків та додаткові заняття. У виняткових випадках за узгодженням з батьками та адміністрацією цей пункт може бути порушений.
       У класі спільно з дітьми повинні бути розроблені правила поводження під час самопідготовки. Із дітьми необхідно обговорити такі питання:
                - як слід готуватися до самопідготовки;
                - гучність розмови;
                - ходіння по класу;
                - що робити, якщо ти виконав домашнє завдання раніше, ніж інші діти.

Позиція вчителя-асистента
- Своїми запитаннями спонукає дітей до пояснень, розповіді про те, що необхідно вчинити, як виконати роботу;
- демонструє своєю поведінкою "незнання";
- хвалить тих дітей, які демонструють "шкільну" поведінку, а не "дошкільну", тобто "Поводяться як справжні школярі";
- користується знаками навчальної співпраці, якими користується клас на уроках.

Домашні завдання
- Рефлексивні (розповісти батькам про те, що дізналися сьогодні на уроці);
- навичкові (формування навику письма та ін.);
творчі.
   Якщо завдання рефлексивні, вчитель-асистент просить дітей розповісти про те, що вони дізналися на уроці. Учні під час розповіді повинні користуватися своїми зошитами і підручниками.
    Якщо завдання навичкове, то виконання домашнього завдання проводиться у вигляді уроку, де усі учні працюють синхронно, разом з учителем-асистентом.
    Якщо завдання творче, вчитель-асистент допомагає дітям спланувати виконання домашнього завдання, обговорює разом із дітьми можливі варіанти та шляхи виконання.

Орієнтовний порядок проведення самопідготовки у 2 класі
- підготовка й перевірка готовності дітей (на парті - щоденник, ручка, олівці);
- повторення правил поводження під час самопідготовки;
- з'ясування, що задано (по щоденнику);
- підготовка до виконання першого завдання (наприклад, з математики - на парті тільки те, що знадобиться під час виконання завдання з математики);
- синхронне виконання домашнього завдання під керівництвом вчителя-асистента;
- вибір критеріїв оцінювання із запропонованих та самооцінювання роботи;
- виконання наступного завдання за таким же планом.

Орієнтовний порядок проведення самопідготовки в 3-4-х класах
- Діти читають по щоденнику, що задано (учитель фіксує на дошці), знаходять завдання. Якщо завдання виконується не в робочому зошиті, записують у зошиті дату, слова "Домашня робота", вид роботи (вправа, задача, рівняння);
- читають завдання самостійно двічі, підкреслюють "головні" слова;
- разом з учителем діти складають план виконання завдання у вигляді шкали на полях, використовуючи "головні" слова;
- учитель вмикає таймер на 20 хв;
- самостійне виконання завдання учнями;
- самоконтроль за шкалою з алгоритмом виконання (учень ставить "+", якщо крок зроблено);
перевірка виконання завдання з сусідом. Якщо виникла розбіжність, пара не змогла прийти до одного рішення, то у дітей є право звернутися до вчителя;
- самооцінка роботи (учень ставить на полях дві шкали - правильність, акуратність);
- перерва.
Після виконання всього домашнього завдання учні складають зошити у портфелі. Якщо учень не встигає виконати домашнє завдання, то він бере додому все необхідне для виконання.ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ УСНІ ЗАВДАННЯ
1. Згадай розказане учителем на уроці
2. Прочитай текст цілком; попутно, де треба, користуйся малюнками, схемами, кресленнями, картою, словником
3. Читай уважно і намагайся запам'ятати основне
4. Для кращого запам'ятовування записуй в чернетку дати, назви, імена
5. Закрий книгу і подумки уяви частина прочитаного
6. Читаючи вдруге, звертай увагу на ті місця, які забуваються
7. Розкажи прочитане про себе або вголос
8. Якщо погано запам'ятовується, запиши короткий план прочитаного, розповіси по ньому, запам'ятай план

ПРАВИЛА ПРИГОТУВАННЯ ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ
1. Прочитай завдання, подумай. Подивися, які правила слід застосовувати у вправі. Якщо забув, подивися в підручник.
2. Якщо треба, подивися аналогічні вправи, виконані в класі під керівництвом учителя.
3. Пиши не кваплячись, але не занадто повільно. Чи не відволікайся на сторонні справи.
4. Якщо не розумієш сенсу вправи, запитай у вихователя або у товариша.
5. Окремі важкі частини завдання Не пиши відразу в зошит, а користуйся чернеткою.
6. Виконавши вправу, зробивши перевірку, акуратно виправ помилки. Якщо вийшло брудно, перепиши


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРОГУЛЯНОК
1. Прогулянка є важливим режимним моментом, який попереджає перевтому дітей, що відновлює їх працездатність.
2. У перебігу дня режим школи передбачає проведення трьох прогулянок - вранці до початку уроку, в середині дня, між уроками і в кінці дня.
3. Кожна з цих прогулянок має свої завдання, і цим визначаються їх специфіка та характер.
4. Найбільш важливою вимагає серйозного продумування, є друга прогулянка. Вона повинна бути чітко організована, і в той же час дитина психологічно повинен відчувати себе вільно Він повинен порухатися, відволіктися від навчальних справ, але разом з тим прогулянка не повинна втомлювати і порушувати дитини. Тому не рекомендується організовувати гучні ігри, багато бігати, стрибати, так як це може перешкодити ефективному продовженню навчальних занять. На прогулянці доцільно використовувати такі ігри, як «Струмочок», «Кішки - мишки», «Біг по купинах» (див .: Фоміна Я.І. Фізичні заняття і спортивні ігри в дитячому садку).
5. Прогулянка може бути пізнавальною. Під час прогулянки можна:
а) проводити спостереження з подальшим використанням їх на уроці. Ці спостереження можуть дати дітям знання про певні факти, явища природи або допоможуть у розвитку творчої уяви дитини, створення художніх образів;
б) проводити бесіди на найрізноманітніші теми, що цікавлять хлопців;
в) виконувати різні практичні завдання: вимірювання температури повітря, визначеного напрямку вітру, глибини снігового покриву, вимірювання відстані та ін. Однак інтелектуальне навантаження повинна бути помірною, вона дається дітям у невимушеній, цікавій формі.
        6. Прогулянка відкриває багаті можливості для проведення виховної роботи з колективом і окремими учнями, для розуміння і засвоєння ними етичних норм поведінки. Причому переважно робити це не шляхом бесід і моралей, а шляхом організації практики спілкування дітей один з одним і старшими. Вихователі під час прогулянок можуть вирішувати окремі загальнокласних справи. Під час прогулянок діти можуть займатися суспільно корисними справами: прибиранням пришкільного ділянки, подвір'я, посадкою дерев, квітів і т. Д.
       7. Загальний стиль прогулянок повинен бути спокійним, доброзичливим, доброзичливим. Особливу увагу слід звертати на те, як діти спілкуються один з одним.

       8. тематика, організація, форми прогулянок планується вчителем.ПРАВИЛА, ОБОВ'ЯЗКОВІ ДЛЯ ВСІХ
 1.  Учитель-асистент не може розмовляти з батьками або колегами під час самопідготовки.
 2.  Під час самопідготовки дітям не дозволяється залишати клас (усі індивідуальні заняття - в інший час).
 3. Учням забороняється голосно розмовляти, ходити класом. Дозволяється розмовляти пошепки.
 4. Якщо учень хоче звернутися до вчителя, то він повинен підвести руку.
 5. Учитель-асистент має право допомогти учневі тільки в тому випадку, якщо учень уважно прочитав завдання 2-3 рази, почав виконувати завдання самостійно, але у нього виникли труднощі.
 6. Учитель-асистент не перевіряє домашнє завдання, а тільки організує його виконання відповідно до методики проведення самопідготовки.
 7. Учитель-асистент не може витрачати час на постійні зауваження учням, які порушують правила самопідготовки. Зробивши два зауваження, вчитель-асистент записує зауваження у щоденник.
 8. Якщо учень постійно порушує правила поведінки під час самопідготовки, заважає іншим дітям, то він може втратити право перебувати у школі в другій половині дня.
 9. Якщо учень не впорався із завданням завчасно, то він виконує завдання вдома.
 10. Учитель-асистент доводить до відома класного керівника якість виконання домашнього завдання кожним учнем.
 11. Переписувати домашнє завдання не дозволяється.
 12. Якщо учень встиг виконати завдання менш ніж за 20 хв, то він залишається на своєму місці та читає книгуІНСТУКЦІІ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З УЧАЩИМИСЯ ГПД
Вихователі повинні стежити за виконанням дітьми наступних правил:
У їдальні
 • Мити руки перед їжею
 • Не розмовляти під час їжі
 • Правильно користуватися столовими приборами, не грати ними
Під час самопідготовки
 • Стежити за посадкою учнів
 • Стежити за освітленням
 • Регулярно провітрювати приміщення
 • Утримувати робоче місце в чистоті
 • Проводити фізкультхвилинки
Під час прогулянки
 • Спускаючись сходами, діти повинні триматися за поручні
 • Не дозволяти лазити по деревах, парканах
 • Не дозволяти виходити за межі школи
 • Не дозволяти без нагляду лазити по спортивних снарядів, бігати з палицями та іншими гострими предметами
 • Мати переносну аптечку
 • Прогулянка повинна бути спланована
Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 • Зупинити завдання
 • Повідомити адміністрацію школи
 • Якщо необхідно надати долікарську допомогу і викликати «швидку допомогу»
Вимоги безпеки по закінченню роботи
 • За учнями, які відвідують ГПД, приходять тільки батьки
 • Якщо учня забирають старші брати чи сестри, необхідна заява від батьків
 • Якщо дитина йде додому один, необхідна заява від батьків, в якому вказується час догляду дитини. Заява здається в навчальну частину
 • Вихователь ГПД повинен мати список учнів, яких забирають старші брати, сестри чи інші родичі, із зазначенням останніх, а також список дітей, які йдуть самі, в зазначенням часу догляду. Списки повинні бути завірені підписом вихователя та затверджені завучем. Нові дані вносяться в додатковий список

ПОЛОЖЕННЯ ТА НОРМАТИВНІ АКТИ 
У посібнику подано конкретні поради та рекомендації щодо організації роботи групи продовженого дня в початковій школі.
   Посібник призначений для вихователів ГПД, заступників директорів з навчально-виховної роботи.

      Наказ Міністерства освіти і науки України  №1/9-503  від 18.07.2013
      Наказ Міністерства освіти і науки України  №128 від 20.02.2002
      Наказ Міністерства освіти і науки України  №456 від 09.08.2002


Комментариев нет:

Отправить комментарий